ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Eat Smart กินอย่างฉลาด สุขภาพดีขึ้น ไม่เครียด
หมวด : สุขภาพ-ออกกำลังกาย
สำนักพิมพ์ : บริษัท ฟิตจังชั่น จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Eat Smart สอนให้คุณรักการกินมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น ไม่เครียด และหุ่นดีแบบยั่งยืน เนื้อหาฉบับอัปเดตจากงานวิจัยใหม่ๆ ปรับการกินให้ทันสมัย ช่วยให้เราเลิกเสียเวลากับ "สูตรคุมอาหารที่ไม่ได้ผล" *เนื้อหาโภชนาการใน E-Book Eat Smart Update มีแนวทางคล้ายกับ E-Book Lean Smart Science ราวๆ 80%* เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน 1. เปิดโลกโภชนาการ และสูตร DIET ต่างๆ 2. เปิดโลกพลังงาน และ ENERGY BALANCE 3. เปิดโลกสารอาหาร และการปรับสารอาหารให้เหมาะกับเรา 4. การปรับใช้ในชีวิตจริง และการลงมือทำ E-BOOK เล่มนี้ จะทำให้เราลดไขมันได้อย่างไร? หลักการในการทำงานของ E-BOOK เล่มนี้ อิงงานวิจัยใหม่ๆ ที่พบว่า การจะลดไขมันและรักษาผลลัพธ์ได้นานๆ มีองค์ประกอบหลักดังนี้ RELATE การเชื่อมโยง: โภชนาการนั้นสำคัญและอยู่ใกล้ๆ ตัวเราอย่างไรบ้าง LEARN การเรียนรู้: การเข้าใจกลไกต่างๆ ของร่างกาย และหลักการดูเเลโภชนาการ PLAN การวางแผน: การเข้าใจความแตกต่างระหว่างทฤษฎีกับชีวิตจริง ACTIONS การลงมือทำ: เช่น การปรับการกิน การนอน และการปรับพฤติกรรม CHECK การจดบันทึก: บันทึกเนื้อหาสำคัญ วางแผน ทดลอง บันทึกผลลัพธ์ที่ได้ ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ: ทำจนเป็น “วิถีชีวิต” (LIFESTYLE) ทั้งหมดนี้ จะทำให้เราได้ผลลัพธ์อย่างไร? ไม่เสียเวลากับความเชื่อผิดๆ เพราะเราเข้าใจกลไกและหลักการ ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างปลอดภัย เพราะลงมือทำเป็นระบบ มีกำลังใจในการลงมือทำ เพราะเราเข้าใจว่า ทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร แก้ปัญหาเป็น เพราะเราเข้าใจว่า ทฤษฎีต่างจากชีวิตจริงอย่างไร