ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืช รักษาโรคพืช โรคสัตว์และสิ่งแวดล้อม
หมวด : การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : จันทรา อู่สุวรรณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ หากเข้าใจระบบนิเวศของโรคและแมลงแล้วสมุนไพรไล่แมลงแทบไม่มีความจำเป็น    ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ ได้รณรงค์ให้เกษตรกรเลิกการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร และให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมากกว่า 20 ปี กล่าวว่า สมุนไพรไล่แมลงอาจมีความจำเป็นสำหรับไร่นาที่ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ในปีแรกๆ ซึ่งไร่นายังไม่ได้ดุลของระบบนิเวศ แต่เมื่อไร่นามีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นสารไล่แมลงแทบไม่มีความจำเป็น การใช้สารสมุนไพรเพื่อเป็นสารควบคุมศัตรูพืชโรคสัตว์ โรคพืชของ วันเพ็ญ สนสอยตอนนี้ถ้าเกษตรกรคนใดคิดจะเลิกซื้อ เลิกใช้สารเคมีการเกษตรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เลิกได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าหนอนหรือแมลงจะระบาด เพราะสารสกัดสมุนไพรทำเองมีฤทธิ์ไม่แพ้สารเคมี และยังมีความปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วย เกษตรกรหลายคนได้พัฒนาวิธีการสกัดสารสมุนไพร และสร้างสูตรสารสกัดสมุนไพรของตนเองขึ้นมา คือ สวนสมุนไพรของคุณวันเพ็ญสนสอย เกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในวันนี้คุณวันเพ็ญ สนลอย ได้พัฒนาสูตรสมุนไพรกลั่นป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช หนอนเพลี้ย สูตรสมุนไพรกลั่นป้องกันและกำจัดเชื้อราต่างๆ มานำเสนอต่อเกษตรกรผู้สนใจทุกท่านได้ติดตามอ่านกัน