ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งพูดญี่ปุ่น 24 ชั่วโมง

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เก่งทุกที่ พูดได้ทุกเวลากับบทสนทนาในชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับไวยากรณ์ที่ใช้บ่อย เรียนรู้คำศัพท์อย่างลึกซึ้ง เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ พร้อมพิชิตทุกสถานการณ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-15 01:08