ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดหัดพูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมบทสนทนา ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ พร้อมอธิบายการนำไปใช้จริง
เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:07
2019-02-15 01:08