ข้อมูล eBook

ชื่อ: สามเกลอนักร้องเพลง

ผู้แต่ง: จิตติมา เจริญฤทธิ์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สามเกลอนักร้องเพลง หนังสือนิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย แพะสามเกลอผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ออกเดินทางไปตามหาภูเขาสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความมานะและกำลังใจจากเสียงเพลงที่พวกมันขับขานแม้ระหว่างทางจะต้องพบอุปสรรคมากมาย แต่พวกมันก็ยังคงสมัครสมานและไม่ทอดทิ้งกัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:07
2019-02-15 01:08
2018-12-29 01:13