ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2551

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2551 อาทิ -พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ -พายุไซโคลนถล่มพม่า -การก่อความไม่สงบในภาคใต้ -สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลก -ผลกระทบจากวิกฤติ subprime -สถานการณ์ราคาน้ำมัน -ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก -กรณีการป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อาจปนเปื้อนสารเมลามีน