ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2550

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2550 อาทิ -พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร -การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ -แผ่นดินไหวในเปรู -สะพานข้ามแม่น้ำถล่มในสหรัฐ -เครื่องบินสายการบินวันทูโกประสบอุบัติเหตุ -การชุมนุมของกลุ่ม นปก. -การชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร -กรณีน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา