ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2549

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2549 อาทิ -พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี -การปฏิวัติวันที่ 19 กันยายน 2549 -การขายหุ้นบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นฯ -การคัดค้านการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐ -การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 ที่ประเทศเยอรมัน -เปิดสนามบินสุวรรณภูมิ -การระบาดของไข้หวัดนกลุกลามไปทั่วโลก -การแข่งขันชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ -ผู้นำอัล-เควดาในอิรักเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศ