ข้อมูล eBook

ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ ปี 2535

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมข่าวและเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2535 อาทิ
-กรณีพฤษภาทมิฬ
-กรณีเครื่องบินการบินไทยตกที่เนปาล กรุงกาฐมาณฑุ
-การปรองดองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
-ปัญหาการรวมยุโรป
-ปัญหายาเสพติดในพม่า แหล่งผลิตฝิ่นและเฮโรอีนรายใหญ่ที่สุดของโลก
-ผลการเลือกตั้งของอังกฤษ
-ความคืบหน้าในการยุติปัญหากัมพูชา