ข้อมูล eBook

ชื่อ: Flash CS5 basic

ผู้แต่ง: อิศเรศ  ภาชนะกาญจน์

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้ทุกฟังก์ชันในการทำงาน วาดชิ้นงาน ทำซิมโบล สร้างงาน Animation และ Multimedia ด้วย ขั้นตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย และทำตามได้จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:07
2019-03-02 01:07
2018-12-28 01:15
2017-11-09 01:08
2017-10-16 01:06