ข้อมูล eBook

ชื่อ: Slow Life

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ถ้าเป้าหมายของการมีชีวิตคือ “ความสุข” แล้วเราจะรีบร้อนเร่งรัดตนเองให้ทุกข์ไปทำไมเล่า
ลองเดินอย่างช้าๆ ในทุกย่างก้าวด้วยความสุขบนเส้นทางศิลปะการใช้ชีวิตแบบละเมียดละไม
มันก็ไม่เลวไม่ใช่เหรอ...
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-02-02 09:17
2016-12-14 00:00