ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปลาหมอไทยแปลงเพศ เลี้ยงง่าย โตไว รวยเร็ว

ผู้แต่ง: มนตรี  แสนสุข

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"
“การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ”
สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาสั้นๆ
เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาภายใน
ระยะเวลา 4-5 เดือนก็สามารถจับปลาขายได้อีก ทั้งยังตอบโจทย์การบริโภคปลาหมอไทย ของผู้บริโภคได้อีกด้วย
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-21 01:07
2016-12-22 00:00