ข้อมูล eBook

ชื่อ: J-Tales เรียนภาษาญี่ปุ่นจากนิทาน

ผู้แต่ง: ฮิโรโกะ  ซาโนะ และ นพวรรณ  บุญสม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อยากอ่านภาษาญี่ปุ่นเก่งต้องหมั่นฝึกฝนทุกวัน เริ่มจากการอ่านอะไรง่าย ๆ อย่างเช่น นิทาน รวมเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จักและยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวญี่ปุ่น เป็นอย่างดี นอกจากได้พัฒนาทักษะการอ่าน ฝึกฝนการฟังแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และคติสอนใจต่าง ๆ ของชาวญี่ปุ่นด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:07
2018-12-29 01:13
2018-04-29 01:06
2018-02-21 01:06
2017-02-27 09:53
2016-10-17 00:02
2016-10-02 00:51
2016-09-06 00:25
2016-07-19 01:00
2016-07-07 00:13