ข้อมูล eBook

ชื่อ: วันสำคัญของไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมวันสำคัญต่างๆ ไว้ให้คนไทยได้ศึกษา และได้รำลึกถึง เพื่อให้เห็นคุณค่า และความหมายของวันต่างๆ นั้นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อประกอบในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ และผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-06 01:06
2019-02-15 01:08
2018-07-19 01:08
2016-06-29 10:37