ข้อมูล eBook

ชื่อ: อาหรับราตรี (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สุลต่านซาห์เรียร์ทรงพบว่าพระมเหสีนอกใจ จึงปฏิญาณว่าจะร่วมบรรทมกับหญิงที่แต่งตั้งขึ้นเป็นพระชายาเพียงคืนเดียว วันรุ่งขึ้นก็จะประหารชายาเสีย จนประชาชนเดือดร้อนไปหมด ธิดาคนโตของท่านอำมาตย์ ชื่อนางเซเฮอร์ซาเดเข้าถวายตัววางอุบายเล่านิทานซ้อนนิทานให้สุลต่านฟังทุกคืน แต่ค้างตอนจบหรือตอนสนุกไว้เล่าในวันรุ่งขึ้น สุลต่านจึงชะลอการประหารไว้จนกว่านิทานจะจบเรื่อง นางเล่านิทานผ่านไปหลายเรื่อง จนครบ 1001 ราตรี สุลต่านพอพระทัยในสติปัญญาของนาง จึงแต่งตั้งให้เป็นสุลตาน่าครองรักกันสืบมา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-15 01:08
2018-12-29 01:13
2018-11-27 01:12
2017-01-30 21:32
2016-09-28 00:12
2016-09-14 00:22
2016-09-06 00:25
2016-08-11 00:47
2016-07-16 00:23
2016-07-07 00:13
2016-06-29 10:37