ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศกุนตลา (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: ชลลดา ชะบางบอน

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จากเกร็ด ศกุน์ตโลปาข์ยาน ในมหาภารตะมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงถอดความมาจากภาษาฮินดีสู่บทพระราชนิพนธ์บทละครรำอันไพเราะ ตรึงตาตรึงใจมิรู้ลืม ถ่ายทอดมาไว้ในรูปแบบของการ์ตูน ที่ยังคงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน ด้วยถ้อยคำสำนวนที่ไพเราะ กระชับ เข้าใจง่าย และภาพประกอบสีสันสวยงาม ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง ควรอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้อ่าน ได้ศึกษาวรรณคดีไทยเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2017-08-03 01:06
2017-01-03 00:00
2016-11-26 00:20
2016-09-14 00:22
2016-08-01 00:36
2016-07-06 01:00