ข้อมูล eBook

ชื่อ: สาวิตรี (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"สาวิตรี" เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในมหากาพย์ภารตะ รัชกาบที่ 6 ทรงนำเนื้อเรื่องมาแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วและบทละครร้อง ซึ่งมีเนื้อหาให้ข้อคิดในเรื่องคุณธรรมความดีงาม ความเพียรพยายาม การใช้สติปัญญาและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จึงถูกหยิบยกให้เป็นหนังสือ เลือกอ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย เพื่อให้เยาวชน นำข้อคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2016-09-28 00:12
2016-09-06 00:25
2016-08-05 00:51
2016-07-06 01:00