ข้อมูล eBook

ชื่อ: อุทัยเทวี (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทานพื้นบ้านเรื่องอุทัยเทวี จะนึกถึงหญิงตัวน้อยน่ารักอาศัยอยู่ในร่าง "คางคก" ด้วยความไร้เดียวสา เมื่อเกิดมาเห็นเเต่ซากคางคก จึงทำให้เข้าใจว่าซากคางคกเป็นเเม่ผู้ให้กำเนิดเเละคอยปกป้องคุ้มครองให้เเคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง เมื่อตายายมีเมตตาเก็บมาเลี้ยงดูก็มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ เเละนิทานเรื่องนี้ได้สะท้อนถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นผลของการกระทำ กระทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นตอบแทนไม่ช้าก็เร็ว ดังสำนวนที่ว่า "กงเกวียนกำเกวียน" พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงามทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:09
2019-02-23 01:07
2019-02-15 01:08
2018-12-29 01:13
2018-07-03 01:07
2017-06-22 16:04
2017-01-26 14:09
2016-12-10 00:00
2016-11-17 00:20
2016-09-07 00:10
2016-08-04 00:34
2016-07-17 00:21
2016-07-07 00:13
2016-06-29 10:37