ข้อมูล eBook

ชื่อ: โสนน้อยเรือนงาม (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"โสนน้อยเรือนงาม" เป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลางของไทยเรื่องหนึ่งที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เมื่อใดที่ถูกหยิบยกมาเล่าก็มักจะนึกถึงเจ้าหญิงผู้งดงามกับเรือนวิเศษหลังน้อยคู่กายเจ้าหญิงน้อยมาตั้งแต่กำเนิด มาพร้อมกับเรือนไม้ทรงไทยหลังงาม ดั่งเป็นผู้มีบุญญาธิการ เเต่ถูกชะตากลั่นเเกล้งให้ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนระหกระเหินอยู่ในป่า เเต่สวรรค์ไม่โหดร้ายจนเกินไป พระอินทร์ผู้ทรงธรรมจึงลงมาช่วยเเละมอบยาวิเศษให้สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้ นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเผชิญกับโชคชะตา รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ ของเจ้าหญิงเเสนสวยที่ได้ใช้ความดี ความอดทน เเละรู้จักการให้อภัย สามารถฝ่าฝันอุปสรรคไปได้ ด้วยเนื้อหาที่สนุกสนานชวนติดตามและสอดแทรกด้วยคติคำสอน เรื่องการรู้จักให้อภัย ความอดทน ความซื่อสัตย์ และความกตัญญูกตเวที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:07
2019-03-02 01:07
2019-02-14 01:07
2018-01-15 01:07
2017-09-24 01:08
2017-09-04 01:08
2017-08-17 01:15
2017-06-08 10:19
2016-12-07 00:00
2016-11-25 00:20
2016-11-17 00:20
2016-09-29 00:20
2016-09-14 00:22
2016-09-06 00:25
2016-08-29 00:50

หน้า