ข้อมูล eBook

ชื่อ: พิกุลทอง

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับนิทานพื้นบ้านแสนสนุก ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และคติข้อคิดเตือนใจ พร้อมด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใส ชวนให้น่าอ่าน ทำให้เด็กๆ รักการอ่านมากยิ่งขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2019-02-19 01:07
2018-12-29 01:13
2017-02-20 09:29
2016-10-03 00:17
2016-09-06 00:25
2016-08-29 00:50
2016-07-29 00:34
2016-07-14 01:00
2016-06-29 10:37