ข้อมูล eBook

ชื่อ: Adobe Captivate

ผู้แต่ง: กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 6

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:07
2016-11-03 00:20
2016-10-15 00:20