ข้อมูล eBook

ชื่อ: พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ Computer Dictionary

ผู้แต่ง: จักรกฤษณ์ นพคุณ, สุพรรษา ยวงทอง, วิโรจน์ ชัยมูล

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวมศัพท์คอมพิวเตอร์ ไอที และอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ พร้อมความหมายที่ชัดเจน และภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีชื่อโดเมนประเทศต่างๆ ทั่วโลก และคำย่อในการสนทนาออนไลน์ พร้อมศัพท์ที่เป็นตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2019-02-15 01:08
2019-02-15 01:08
2018-12-28 01:15
2017-06-22 16:04
2016-07-26 00:20