ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคนิคภาพสวยด้วย Photoshop

ผู้แต่ง: ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวมเอาเวิร์คช็อป เกี่ยวกับการตกแต่ง, ตัดต่อ, และปรับเปลี่ยนภาพ รวมถึงการนำเอาเครื่องมือต่างๆ หรือคำสั่งต่างๆ ของ Photoshop มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่น่าสนใจ และนำมาใช้ได้ใชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เวิร์คช็อปง่ายๆ จนถึงระดับสูง โดยสอนการทำงานเป็นขั้นตอน สามารถทำตามได้ไม่ยาก

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-15 01:08
2017-12-31 01:05
2017-01-26 14:09
2016-11-23 00:20
2016-07-24 00:01
2016-07-06 01:00
2016-07-26 00:20