ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียน WEB Programming ด้วย PHP, MySQL  และ AJAX

ผู้แต่ง: คะชา ชาญศิลป์, ผศ.ดร.

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรรมที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) โดยเริ่มตั้งแต่การแสดงผลเว็บเพจด้วย HTML การกำหนดรูปแบบการแสดงผลด้วย CSS เพื่อติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การใช้คำสั่ง SQL จัดการฐานข้อมูล MySQL การใช้ตัวแปรแบบคุกกี้และเซสชั่น และการใช้ AJAX มาเป็นส่วนเสริมในการเขียนโปรแกรม ในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติ อีกทั้งยังได้อธิบายการติดตั้ง AppServ การติดตั้ง SUTinsServer และการใช้งาน phpMyAdmin ไว้ในภาคผนวกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-15 01:08
2017-01-23 23:44
2016-08-27 00:07
2016-07-26 00:20
2016-06-29 10:37