ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียน Visual Basic 2010

ผู้แต่ง: พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่า Visual Basic .NET ไม่ได้ยากไปกว่า Visual Basic 6 เลย ในขณะที่มีความสามารถเหนือกว่ามาก โดยนำเสนอในรูปแบบคู่มือเรียน ต่อยอดความรู้ไปทีละขั้น พร้อมตัวอย่างที่สมบูรณ์สำหรับเติมเต็มความเข้าใจที่แทรกเข้ามาเป็นระยะในแต่ละบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือศึกษาด้วยตัวเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-06-29 10:37