ข้อมูล eBook

ชื่อ: Insight Photoshop CS3 (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

รวมเนื้อหาเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ แก้ไขภาพและสร้างเอฟเฟ็กซ์ให้ภาพอย่างสวยงามไร้ที่ติ ด้วย Photoshop CS3 ที่มีเครื่องมือตกแต่งภาพ ให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งจะทำให้คุณแต่งภาพอย่างมืออาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องมือพื้นฐาน ไปจนถึงเครื่องมือการแต่งภาพชั้นสูง เช่น Layer Mask,Smart Object,Smart Filters,Liquify,Vanishing Point และ ฯลฯ รวมไปถึงเทคนิคการแต่งภาพด้วยคุณสมบัติเด่นๆ อีกมากมายที่เพิ่มเข้ามาใน Photoshop CS3

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-17 01:07
2019-03-01 01:07
2019-03-01 01:06
2019-02-23 01:07
2019-02-15 01:08
2019-02-15 01:08
2019-02-09 01:08
2019-01-10 01:11
2017-01-26 14:09
2017-01-23 23:44