ข้อมูล eBook

ชื่อ: สติ มรรคาแห่งสันติ

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมหลักธรรมคำของท่าน ในโอกาสต่างๆ ทั้งจากการสัมภาษณ์และบทความที่ท่านเขียนขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ "สติ" เคล็ดลับสร้างความสงบเย็น และความสุขในใจ ด้วยสันติตามแนวทางพุทธศาสนา ใช้สติแก้ปัญหา ใช้เมตตาสร้างสันติ เพื่อเตือนสติแก่ผู้คนในสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี