ข้อมูล eBook

ชื่อ: พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิด พบช่างถาม

ผู้แต่ง: ผู้เขียน ว.วชิรเมธี, วิทย์ สิทธิเวคิน, ดร.

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"พุทธพบวิทย์ฯ ช่างคิด พบช่างถาม" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านถอดรหัสธรรมผ่านมุมมองของพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผ่านสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง นับแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน จนถึงสิ้นลมหายใจสุดท้าย ดับขันธ์พระปรินิพพาน ที่ป่าต้นสาละ เมืองกุสินารา เนื้อหาในเล่มเป็นความพยายามหาคำตอบว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ชาวพุทธในพุทธศักราชนี้ หรือ 2,598 ปีหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้น ตั้งคำถาม ปิดใจในการรับธรรมะ หรือแม้แต่ปฏิเสธการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา และพยายามที่จะหาวิธีในการคลี่ปมประเด็นพวกนั้นออกมา ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-18 01:07