ข้อมูล eBook

ชื่อ: การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

ผู้แต่ง: เคหการเกษตร

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หลากหลายรูปแบบการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2019-02-21 01:07
2017-12-15 01:06
2017-07-19 01:06
2016-07-05 00:27