ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถอดรหัสชาติหน้า: ไขปริศนาการเกิดใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์  

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่อง “ชาติหน้าและการเกิดใหม่” เป็นปริศนาดำมืดที่สร้างความสงสัยให้ผู้คนมายาวนาน ซึ่งมีความพยายามทั้งจากศาสนาและวิทยาศาสตร์ที่จะตอบคำถามนี้ นักวิทยาศาสตร์ เช่น นักชีววิทยา อธิบายประเด็นนี้โดยใช้แนวคิดเรื่อง “ยีน” ว่า ก่อนหน้าที่มนุษย์จะเกิด มนุษย์มีตัวตนอยู่แล้ว ซึ่งตัวตนนี้ก็คือยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อแม่และบรรพบุรุษ และเมื่อตาย ตัวตนของมนุษย์ยังไม่ตาย แต่จะถ่ายทอดยีนสู่ลูกหลานที่จะเกิดตามมาอีกหลายชั่วอายุคน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-15 01:08
2017-12-18 01:07
2016-09-11 00:02