ข้อมูล eBook

ชื่อ: ระเบียงสวน  ระเบียงสวย

ผู้แต่ง: อรัญญา  ทองโอ

หมวดหลัก: บ้านและสวน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บอกเล่าเรื่องราวของการสร้างสวนบนระเบียงทุกแง่มุมทั้งพันธุ์ไม้ อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดสวนเนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย ภาพประกอบสวยงามชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสีสันสำหรับมุมพักผ่อนของคุณ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-27 01:08
2019-02-28 01:07
2018-09-03 01:07
2017-12-31 01:05
2017-01-23 23:44
2016-10-03 00:17
2016-09-22 00:20
2016-08-27 00:07
2016-07-21 00:04