ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนภาษาจากข้อความโดนๆ

ผู้แต่ง: ลลินดา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดนๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดนๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดีๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-09 01:06
2019-02-23 01:07
2018-08-24 01:08
2017-04-03 08:51
2016-12-23 00:00
2016-11-28 00:20
2016-10-23 00:20
2016-10-11 00:13
2016-09-26 00:21
2016-07-24 00:01
2016-06-29 10:37