ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอ๊ะ!เอ๊ะ! ทำไมก้อนเมฆหน้าตาไม่เหมือนกัน

ผู้แต่ง: สุชาดา ลิมป์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือนิทานแสนสนุกเสริมความรู้เล่มนี้มีเนื้อเรื่องที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กๆทั้งยังสร้างความสนุกเพลิดเพลินและฝึกทักษะการอ่านไปพร้อมๆกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:06
2019-02-19 01:07
2016-07-29 00:34
2016-07-13 00:30