ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่ !

ผู้แต่ง: เชิญพร คงมา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อยากเก่งแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเรียนต่อ สอบเข้าทำงาน อ่านเล่มนี้เล่มเดียวเนื้อหาครบ ไม่ต้องอ่านเล่มอื่น ! มีแบบฝึกหัดในตัว อ่านเล่มเดียวเก่งชัวร์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้แตกฉาน อ่านได้แม้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน ไม่ต้องห่วงเรามีคำอ่านภาษาอังกฤษให้ด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-15 01:08
2016-11-22 00:20
2016-10-31 00:21
2016-10-12 00:20
2016-09-22 00:20
2016-09-06 00:25
2016-08-16 00:48
2016-07-26 00:20
2016-07-13 00:30