ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่

ผู้แต่ง: อุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"พูดภาษาจีนเก่งทันใจ ในยุคอาเซียน 360° เข้าใจวัฒนธรรม แนะนำเทศกาล ของกิน แหล่งท่องเที่ยว ปูพื้นภาษาจีน ไปเรียน ไปเที่ยว ไปทำงาน อ่านเล่มนี้ เล่มเดียวเอาอยู่ !"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-03 01:07
2018-07-22 01:09
2016-09-22 00:20
2016-08-04 00:34
2016-07-24 00:01