ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานภาษาไทย

ผู้แต่ง: พรพิมล ผลวัฒนะ

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตัวอย่างการคิดโครงงานภาษาไทย ประถม-มัธยมที่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2551 โดยนำเสนอวิธีการทำโครงงาน ห้วข้อที่ควรทำโครงงาน และตัวอย่างการทำโครงงานที่มีคุณภาพ ป.1-ม.6

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:07
2019-02-14 01:07
2017-01-23 23:44
2016-12-16 00:00
2016-09-08 00:51
2016-08-30 00:10
2016-07-18 00:54