ข้อมูล eBook

ชื่อ: 9 รัชกาล นพรัตน์รัตนโกสินทร์ (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล, บก.

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

รวมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 พระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายละเอียด นำเสนอด้วยเรื่องเล่าผ่านภาพประกอบอันสวยงาม ชวนติดตามทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-22 01:07
2019-03-11 01:06
2019-02-19 01:07
2019-02-09 01:08
2019-01-18 01:10
2018-12-29 01:13
2018-09-17 01:08
2017-09-02 01:07
2017-01-23 23:44
2017-01-02 00:00
2016-12-17 00:00
2016-12-08 00:00
2016-11-25 00:20
2016-11-09 00:21
2016-10-30 00:20

หน้า