ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 9
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : อ้างอิง
หมวด : อ อ้างอิง
เลขทะเบียนหนังสือ : 041572
เลขหมู่หนังสือ : อ 039.95911
สำนักพิมพ์ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของแผ่นดินไหว สึนามิ และบรรยากาศและการตรวจอากาศ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม