ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

We Are Blacklist แก๊งหล่อร้ายขอส่งท้ายภารกิจรัก
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : สีเทา
หมวด : น นวนิยาย (สีเทา)
เลขทะเบียนหนังสือ : 041575
เลขหมู่หนังสือ : น 895.913
สำนักพิมพ์ : แจ่มใส, สนพ.
ผู้แต่ง : ปุยฝ้าย
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : -