ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

เล่าเรื่องอนุภาค : อะตอม ควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : สีดำ
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์ (สีดำ)
เลขทะเบียนหนังสือ : 539.721
เลขหมู่หนังสือ : 539.721
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
ผู้แต่ง : ไพรัช ธัชยพงษ์
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 9 ตอน เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์การค้นพบอนุภาคมูลฐานทางฟิสิกส์ ให้ผู้อ่านที่มิได้มีพื้นความรู้วิทยาศาสตร์ได้ติดตามวิวัฒนาการของการค้นพบในแต่ละยุคสมัยมาถึงปัจจุบัน การเขียนได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คณิตศาสตร์ อนุภาคแต่ละตัวมีบุคลิกของมันเอง มีเหตุผลของการปรากฏตัวขึ้นตามกาลเวลา คล้ายตัวละครของนิยายทั้งหลาย หนังสือ "เล่าเรื่องอนุภาค : อะตอมควอร์ก เซิร์นและพระมหากรุณาธิคุณ" บรรยายความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ทั้งทฤษฎีและผลการทดลองเชิงประจักษ์ตั้งแต่ต้นคริสต์ศักราช 1800 หรือราว 200 ปีมาแล้ว จนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นอัจฉริยะ ได้รับการยกย่องด้วยรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์อันมีชื่อเสียงและทรงเกียรติทั้งสิ้น เกิดการค้นพบทฤษฎีใหม่เรียกว่า ควอนตัม ใน ค.ศ. 1900 เพื่ออธิบายพฤติกรรมของวัตถุขนาดอะตอมและเล็กกว่าอะตอมซึ่งไม่อาจอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของนิวตันที่รุ่งเรืองยั่งยืนมาก่อนหน้านั้นกว่า 200 ปี ซึ่งเหมาะสำหรับการอธิบายวัตถุขนาดใหญ่ที่มองเห็นด้วยสายตาเราการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นของการค้นพบอิเล็กตรอน